چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

قیمت سمند

قیمت سمند X7 از مدل ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل قیمت سمند X7 1388 19,200,000 سمند X7 1387 18,200,000 سمند X7 1386 17,200,000 سمند X7 1385 16,300,000 سمند X7 1384 15,300,000 سمند X7 1383 14,300,000 سمند X7 1382 13,300,000 سمند X7 1381 12,300,000   برای خرید و فروش خودرو سمند به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی سمند X7 از مدل 1381 تا 1388 به اینجا مراجعه کنید. …

مشاهده بیشتر »

قیمت سمند سورن و سورن ELX از مدل ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل / تیپ سورن سورن ELX سورن ELX توربو سمند صفر  –  40,500,000  43,200,000 سمند 1396  –  37,400,000  39,400,000 سمند 1395  32,600,000  35,600,000  36,300,000 سمند 1394  30,600,000  33,000,000  – سمند 1393  28,600,000  30,500,000  – سمند 1392  26,600,000  28,500,000  – سمند 1391  25,000,000  26,400,000  – سمند 1390  24,300,000  24,400,000  – سمند 1389  22,500,000  – – سمند 1388  21,600,000  –  – سمند 1387 20,500,000  – …

مشاهده بیشتر »

قیمت سمند LX از مدل ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ ( سمند ال ایکس )

سمند LX

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل / تیپ LX  LX-EF7 LX-EF7 دوگانه سوز سمند  صفر   33,300,000  35,100,000  36,500,000 سمند 1396   31,200,000  32,000,000  32,000,000 سمند  1395   29,300,000  29,000,000  30,400,000 سمند  1394   27,800,000  26,500,000  27,400,000 سمند  1393   26,300,000  24,500,000  25,300,000 سمند  1392   25,000,000  22,600,000  23,300,000 سمند  1391   23,900,000  21,300,000  22,500,000 سمند  1390   22,800,000  20,000,000  21,000,000 سمند 1389   21,500,000  19,000,000  20,000,000 سمند …

مشاهده بیشتر »

قیمت سمند سریر از مدل ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل قیمت سمند سریر 1390 30,000,000 سمند سریر 1389 28,500,000 سمند سریر 1388 27,000,000 سمند سریر 1387 26,000,000   برای خرید و فروش خودرو سمند به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی سمند سریر از مدل 1387 تا 1390 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت سمند X7 قیمت سمند SE قیمت سمند EL قیمت سمند LX قیمت سمند LX-EF7 …

مشاهده بیشتر »

قیمت سمند SE از مدل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ ( سمند اس ای )

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل قیمت سمند SE 1396  29,000,000 سمند SE 1395  27,500,000 سمند SE 1394   26,200,000 سمند SE 1393   24,700,000 سمند SE 1392   23,200,000 سمند SE 1391   22,000,000 سمند SE 1390   21,800,000 سمند SE 1389   20,500,000   برای خرید و فروش خودرو سمند به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی سمند SE از مدل 1389 تا 1396 …

مشاهده بیشتر »

قیمت سمند EL از مدل ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ ( سمند ای ال )

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل قیمت سمند EL 1391  21,500,000 سمند EL 1390 20,500,000 سمند EL 1389  19,500,000 سمند EL 1388 18,500,000 سمند EL 1387 17,500,000 سمند EL 1386  16,500,000 سمند EL 1385 15,500,000 سمند EL 1384  14,500,000 سمند EL 1383 13,500,000 سمند EL 1382  12,500,000   برای خرید و فروش خودرو سمند به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی سمند EL از …

مشاهده بیشتر »
ارتباط با کارشناس