ارتباط با کارشناس
یکشنبه , ۱۹ آذر ۱۳۹۶

قیمت نیسان

قیمت نیسان پیکاپ از مدل ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲

نیسان پیکاپ

نام خودرو مدل / تیپ قیمت  نیسان پیکاپ 1392   75,000,000   نیسان پیکاپ 1391   70,000,000  نیسان پیکاپ 1390   65,000,000  نیسان پیکاپ 1389   60,000,000  نیسان پیکاپ 1388   55,000,000  نیسان پیکاپ 1387   50,000,000  نیسان پیکاپ 1386   45,000,000  نیسان پیکاپ 1385   43,000,000  نیسان پیکاپ 1384  38,000,000  نیسان پیکاپ 1383  36,000,000  نیسان پیکاپ 1382   34,000,000  نیسان پیکاپ 1381  32,000,000  نیسان پیکاپ 1380  30,000,000   برای خرید و …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان تی نا از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ( نیسان تیانا )

نام خودرو مدل قیمت نیسان تی ینا 2012 126,000,000 نیسان تی ینا 2011 116,000,000 نیسان تی ینا 2010 110,000,000 نیسان تی ینا 2009 105,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان تینا از مدل 2009 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان پاترول 4 درب قیمت نیسان پاترول 2 درب قیمت …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان قشقایی از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲

نیسان قشقایی

نام خودرو مدل قیمت نیسان قشقایی 2012  106,000,000 نیسان قشقایی 2011  98,000,000 نیسان قشقایی 2010 97,000,000 نیسان قشقایی 2009  89,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان قشقایی از مدل 2009 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان پاترول 4 درب قیمت نیسان پاترول 2 درب قیمت نیسان پیکاپ قیمت نیسان …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان پاترول از مدل ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲

نیسان پاترول

نام خودرو مدل / تیپ 2 درب 4 درب نیسان پاترول 1382  32,000,000  34,000,000  نیسان پاترول 1381  30,000,000  32,000,000  نیسان پاترول 1380  27,000,000  29,000,000  نیسان پاترول 1379 25,500,000  27,500,000  نیسان پاترول  1378  24,500,000  26,500,000  نیسان پاترول 1377  22,500,000  24,500,000  نیسان پاترول 1376  21,500,000  23,500,000  نیسان پاترول 1375  19,500,000  21,500,000  نیسان پاترول 1374  17,000,000  19,000,000  نیسان پاترول 1373  16,000,000  17,000,000  نیسان پاترول 1372  15,000,000  16,000,000  نیسان پاترول 1371  14,000,000  15,000,000  نیسان …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان مورانو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

نام خودرو مدل / تیپ فول نیمه فول نیسان مورانو 2012 171,000,000 145,000,000 نیسان مورانو 2011 – – نیسان مورانو 2010  146,000,000  139,000,000 نیسان مورانو 2009 132,000,000  125,000,000 نیسان مورانو 2008  95,000,000  –   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان مورانو از مدل 2008 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان رونیز از مدل ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹

نیسان رونیز

نام خودرو مدل / تیپ قیمت   نیسان رونیز   1389  71,000,000  نیسان رونیز   1388  69,000,000  نیسان رونیز   1387  64,000,000   نیسان رونیز   1386  60,000,000  نیسان رونیز  1385  56,000,000  نیسان رونیز   1384  53,000,000  نیسان رونیز   1383  49,000,000  نیسان رونیز   1382  47,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان رونیز از مدل 1382 تا 1389 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان ماکسیما از مدل ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

نام خودرو مدل / تیپ دنده ای اتوماتیک نیسان ماکسیما 1391  –  103,000,000 نیسان ماکسیما 1390  80,000,000  90,000,000 نیسان ماکسیما 1389  76,000,000  85,500,000 نیسان ماکسیما 1388  71,000,000  77,000,000 نیسان ماکسیما 1387  67,000,000  74,000,000 نیسان ماکسیما 1386  63,000,000  67,000,000 نیسان ماکسیما 1385  60,000,000  63,500,000 نیسان ماکسیما 1384  56,000,000  59,000,000 نیسان ماکسیما 1383  52,000,000  57,000,000 نیسان ماکسیما 1382 49,000,000  55,000,000 نیسان ماکسیما 1381 46,000,000  51,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان …

بیشتر بخوانید »