دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

قیمت نیسان

قیمت نیسان پیکاپ از مدل ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲

نیسان پیکاپ

آخرین به روزرسانی : 1397/03/06 نام خودرو مدل / تیپ قیمت  نیسان پیکاپ 1392  89,200,000   نیسان پیکاپ 1391  83,200,000  نیسان پیکاپ 1390  77,000,000  نیسان پیکاپ 1389  73,000,000  نیسان پیکاپ 1388  69,000,000  نیسان پیکاپ 1387  65,400,000  نیسان پیکاپ 1386  60,800,000  نیسان پیکاپ 1385  54,800,000  نیسان پیکاپ 1384  52,700,000  نیسان پیکاپ 1383  48,700,000  نیسان پیکاپ 1382  44,600,000  نیسان پیکاپ 1381  39,500,000  نیسان پیکاپ 1380  31,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان …

مشاهده بیشتر »

قیمت نیسان تی نا از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ( نیسان تیانا )

آخرین به روزرسانی : 1397/03/06 نام خودرو مدل قیمت نیسان تی ینا 2012 173,300,000 نیسان تی ینا 2011 159,500,000 نیسان تی ینا 2010 151,300,000 نیسان تی ینا 2009 145,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان تینا از مدل 2009 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.       قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان پاترول 4 درب …

مشاهده بیشتر »

قیمت نیسان قشقایی از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲

نیسان قشقایی

آخرین به روزرسانی : 1397/03/06 نام خودرو مدل قیمت نیسان قشقایی 2012  121,000,000 نیسان قشقایی 2011  113,000,000 نیسان قشقایی 2010 110,800,000 نیسان قشقایی 2009  103,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان قشقایی از مدل 2009 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.       قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان پاترول 4 درب قیمت نیسان پاترول 2 …

مشاهده بیشتر »

قیمت نیسان پاترول از مدل ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲

نیسان پاترول

آخرین به روزرسانی : 1397/03/06 نام خودرو مدل / تیپ 2 درب 4 درب نیسان پاترول 1382  34,000,000  38,000,000  نیسان پاترول 1381  32,000,000  35,000,000  نیسان پاترول 1380  29,000,000  32,000,000  نیسان پاترول 1379 28,500,000  30,000,000  نیسان پاترول  1378  27,000,000  29,000,000  نیسان پاترول 1377  25,000,000  27,000,000  نیسان پاترول 1376  23,000,000  25,500,000  نیسان پاترول 1375  22,000,000  24,000,000  نیسان پاترول 1374  20,000,000  23,000,000  نیسان پاترول 1373  19,000,000  21,000,000  نیسان پاترول 1372  18,000,000  19,000,000  نیسان …

مشاهده بیشتر »

قیمت نیسان مورانو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

آخرین به روزرسانی : 1397/03/06 نام خودرو مدل / تیپ فول نیمه فول نیسان مورانو 2012 211,800,000 179,200,000 نیسان مورانو 2011 – – نیسان مورانو 2010  181,000,000  171,800,000 نیسان مورانو 2009 163,800,000  154,600,000 نیسان مورانو 2008  118,000,000  –   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان مورانو از مدل 2008 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.       …

مشاهده بیشتر »

قیمت نیسان رونیز از مدل ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹

نیسان رونیز

آخرین به روزرسانی : 1397/03/06 نام خودرو مدل / تیپ قیمت   نیسان رونیز   1389  102,000,000  نیسان رونیز   1388  88,200,000  نیسان رونیز   1387  84,500,000   نیسان رونیز   1386  82,000,000  نیسان رونیز  1385  79,500,000  نیسان رونیز   1384  75,800,000  نیسان رونیز   1383  70,300,000  نیسان رونیز   1382  66,500,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان رونیز از مدل 1382 تا 1389 به اینجا …

مشاهده بیشتر »

قیمت نیسان ماکسیما از مدل ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

آخرین به روزرسانی : 1397/02/19 نام خودرو مدل / تیپ دنده ای اتوماتیک نیسان ماکسیما 1391  –  116,700,000 نیسان ماکسیما 1390  88,200,000  102,400,000 نیسان ماکسیما 1389  83,800,000  97,000,000 نیسان ماکسیما 1388  78,800,000  88,200,000 نیسان ماکسیما 1387  73,800,000  81,500,000 نیسان ماکسیما 1386  69,400,000  76,600,000 نیسان ماکسیما 1385  66,000,000  71,600,000 نیسان ماکسیما 1384  61,700,000  67,300,000 نیسان ماکسیما 1383  57,300,000  65,000,000 نیسان ماکسیما 1382 54,000,000  61,700,000 نیسان ماکسیما 1381 50,700,000  57,300,000   برای …

مشاهده بیشتر »
ارتباط با کارشناس