ارتباط با کارشناس
شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۶

قیمت نیسان

قیمت نیسان پیکاپ از مدل ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲

نیسان پیکاپ

نام خودرو مدل / تیپ قیمت  نیسان پیکاپ 1392  88,000,000   نیسان پیکاپ 1391  82,000,000  نیسان پیکاپ 1390  76,000,000  نیسان پیکاپ 1389  72,000,000  نیسان پیکاپ 1388  68,000,000  نیسان پیکاپ 1387  64,000,000  نیسان پیکاپ 1386  60,000,000  نیسان پیکاپ 1385  54,000,000  نیسان پیکاپ 1384  52,000,000  نیسان پیکاپ 1383  48,000,000  نیسان پیکاپ 1382  44,000,000  نیسان پیکاپ 1381  39,000,000  نیسان پیکاپ 1380  30,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان تی نا از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ( نیسان تیانا )

نام خودرو مدل قیمت نیسان تی ینا 2012 132,300,000 نیسان تی ینا 2011 121,800,000 نیسان تی ینا 2010 115,500,000 نیسان تی ینا 2009 110,700,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان تینا از مدل 2009 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان پاترول 4 درب قیمت نیسان پاترول 2 درب قیمت …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان قشقایی از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲

نیسان قشقایی

نام خودرو مدل قیمت نیسان قشقایی 2012  113,400,000 نیسان قشقایی 2011  106,000,000 نیسان قشقایی 2010 103,900,000 نیسان قشقایی 2009  96,600,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان قشقایی از مدل 2009 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان پاترول 4 درب قیمت نیسان پاترول 2 درب قیمت نیسان پیکاپ قیمت نیسان …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان پاترول از مدل ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲

نیسان پاترول

نام خودرو مدل / تیپ 2 درب 4 درب نیسان پاترول 1382  34,000,000  38,000,000  نیسان پاترول 1381  32,000,000  35,000,000  نیسان پاترول 1380  29,000,000  32,000,000  نیسان پاترول 1379 28,500,000  30,000,000  نیسان پاترول  1378  27,000,000  29,000,000  نیسان پاترول 1377  25,000,000  27,000,000  نیسان پاترول 1376  23,000,000  25,500,000  نیسان پاترول 1375  22,000,000  24,000,000  نیسان پاترول 1374  20,000,000  23,000,000  نیسان پاترول 1373  19,000,000  21,000,000  نیسان پاترول 1372  18,000,000  19,000,000  نیسان پاترول 1371  17,000,000  17,000,000  نیسان …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان مورانو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

نام خودرو مدل / تیپ فول نیمه فول نیسان مورانو 2012 178,300,000 150,800,000 نیسان مورانو 2011 – – نیسان مورانو 2010  152,300,000  144,500,000 نیسان مورانو 2009 137,800,000  130,000,000 نیسان مورانو 2008  99,300,000  –   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان مورانو از مدل 2008 تا 2012 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت نیسان ایکس تریل قیمت نیسان …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان رونیز از مدل ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹

نیسان رونیز

نام خودرو مدل / تیپ قیمت   نیسان رونیز   1389  82,000,000  نیسان رونیز   1388  71,000,000  نیسان رونیز   1387  68,000,000   نیسان رونیز   1386  66,000,000  نیسان رونیز  1385  64,000,000  نیسان رونیز   1384  61,000,000  نیسان رونیز   1383  56,500,000  نیسان رونیز   1382  53,500,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های نیسان رونیز از مدل 1382 تا 1389 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت …

بیشتر بخوانید »

قیمت نیسان ماکسیما از مدل ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

نام خودرو مدل / تیپ دنده ای اتوماتیک نیسان ماکسیما 1391  –  106,000,000 نیسان ماکسیما 1390  80,000,000  93,000,000 نیسان ماکسیما 1389  76,000,000  88,000,000 نیسان ماکسیما 1388  71,000,000  80,000,000 نیسان ماکسیما 1387  67,000,000  74,000,000 نیسان ماکسیما 1386  63,000,000  69,500,000 نیسان ماکسیما 1385  60,000,000  65,500,000 نیسان ماکسیما 1384  56,000,000  61,000,000 نیسان ماکسیما 1383  52,000,000  59,000,000 نیسان ماکسیما 1382 49,000,000  56,000,000 نیسان ماکسیما 1381 46,000,000  52,000,000   برای خرید و فروش خودرو نیسان …

بیشتر بخوانید »