ارتباط با کارشناس
یکشنبه , ۱۹ آذر ۱۳۹۶

قیمت مزدا

قیمت مزدا وانت از مدل ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

مزدا وانت

نام خودرو مدل / تیپ تک کابین  دو کابین مزدا وانت  1395   38,000,000   39,000,000 مزدا وانت  1394   37,000,000   38,000,000  مزدا وانت  1393  34,000,000   35,000,000  مزدا وانت  1392   32,000,000  33,000,000  مزدا وانت  1391  30,000,000   31,000,000  مزدا وانت  1390   29,000,000   30,000,000 مزدا وانت  1389   27,000,000  28,000,000 مزدا وانت 1388   25,000,000   26,000,000 مزدا وانت 1387   23,000,000   24,000,000 مزدا وانت …

بیشتر بخوانید »

قمیت مزدا ۳ جدید هاچ بک از مدل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

نام خودرو مدل / تیپ تیپ 1 تیپ 3 مزدا 3 جدید هاچ بک 1391 82,500,000  87,000,000 مزدا 3 جدید هاچ بک 1390 78,500,000  83,000,000 مزدا 3 جدید هاچ بک 1389 74,500,000  80,000,000   برای خرید و فروش خودرو مزدا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های مزدا 3  جدید هاچ بک از مدل 1389 تا 1391 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت مزدا 2 …

بیشتر بخوانید »

قیمت مزدا ۳ جدید صندوقدار از مدل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶

نام خودرو مدل / تیپ دنده ای تیپ 1 اتوماتیک تیپ 3 اتوماتیک تیپ 4 اتوماتیک مزدا 3 جدید صندوقدار  صفر  –  –  – 122,000,000 مزدا 3 جدید صندوقدار  1396  –  –  – 115,000,000 مزدا 3 جدید صندوقدار  1395 – –  – 109,000,000 مزدا 3 جدید صندوقدار  1394 – – –  107,000,000 مزدا 3 جدید صندوقدار  1393  –  – – 100,000,000 مزدا 3 جدید صندوقدار  1392  80,000,000  – –  96,000,000 …

بیشتر بخوانید »

قیمت مزدا ۳ از مدل ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مزدا 3

نام خودرو مدل / تیپ تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 مزدا 3 1389 64,000,000  65,000,000   66,500,000 مزدا 3 1388 60,000,000  61,000,000  62,500,000 مزدا 3 1387 56,000,000  57,000,000  57,500,000 مزدا 3 1386 55,000,000  52,000,000 53,000,000   برای خرید و فروش خودرو  مزدا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های مزدا 3 از مدل 1386 تا 1389 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت مزدا 2 قیمت …

بیشتر بخوانید »