دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

قیمت لیفان

قیمت لیفان X60 از مدل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ ( ایکس ۶۰ )

آخرین به روزرسانی : 1397/03/05 نام خودرو مدل دنده ای اتوماتیک لیفان X60 صفر –  72,000,000 لیفان X60 1396  53,500,000  62,200,000  لیفان X60 1395 50,700,000  59,000,000  لیفان X60  1394  47,600,000 –  لیفان X60  1393 45,000,000  – لیفان X60  1392  42,500,000 – لیفان X60  1391  40,400,000 –   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان X60 از مدل 1391 تا …

مشاهده بیشتر »

قیمت لیفان X50 از مدل ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ ( ایکس ۵۰ )

آخرین به روزرسانی : 1397/03/05 نام خودرو مدل دنده ای اتوماتیک  لیفان X50 صفر –   59,900,000  لیفان X50 1396  42,000,000   51,000,000  لیفان X50 1395  39,000,000   47,000,000  لیفان X50 1394  37,000,000  43,000,000   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان X50 از مدل 1394 تا 1397 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت لیفان 520 قیمت لیفان 520i قیمت …

مشاهده بیشتر »

قیمت لیفان ۶۲۰ از مدل ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

آخرین به روزرسانی : 1397/03/05 نام خودرو مدل 1600 1800 لیفان 620 1395 –  35,200,000 لیفان 620 1394 –  34,200,000 لیفان 620 1393   30,000,000  31,500,000 لیفان 620 1392   28,300,000  29,400,000 لیفان 620 1391  25,700,000  28,400,000 لیفان 620 1390  24,700,000  27,800,000   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان 620 از مدل 1390 تا 1395 به اینجا مراجعه کنید. …

مشاهده بیشتر »

قیمت لیفان ۵۲۰ و ۵۲۰i از مدل ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

آخرین به روزرسانی: 1397/03/05 نام خودرو مدل 520 520i  لیفان 1392 –   22,500,000  لیفان 1391 –  21,000,000  لیفان 1390 –  20,000,000   لیفان 1389  17,700,000  19,000,000  لیفان 1388  16,700,000  18,000,000  لیفان 1387  15,700,000 17,000,000   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان  520i از مدل 1387 تا 1392 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت لیفان 620-1600 قیمت لیفان 620-1800 قیمت …

مشاهده بیشتر »
ارتباط با کارشناس