ارتباط با کارشناس
شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۶

قیمت لیفان

قیمت لیفان X60 از مدل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ ( ایکس ۶۰ )

نام خودرو مدل دنده ای اتوماتیک لیفان X60 صفر –   66,500,000 لیفان X60 1396  51,700,000   60,000,000  لیفان X60 1395 49,000,000   57,000,000  لیفان X60  1394  46,000,000 –  لیفان X60  1393 43,500,000  – لیفان X60  1392  41,000,000 – لیفان X60  1391  39,000,000 –   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان X60 از مدل 1391 تا 1396 به …

بیشتر بخوانید »

قیمت لیفان X50 از مدل ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ ( ایکس ۵۰ )

نام خودرو مدل دنده ای اتوماتیک  لیفان X50 صفر  44,900,000   55,000,000  لیفان X50 1396  41,400,000   51,000,000  لیفان X50 1395  38,000,000   47,000,000  لیفان X50 1394  36,000,000  43,000,000   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان X50 از مدل 1394 تا 1396 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت لیفان 520 قیمت لیفان 520i قیمت لیفان 620-1600 قیمت لیفان 620-1600 …

بیشتر بخوانید »

قیمت لیفان ۶۲۰ از مدل ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

نام خودرو مدل 1600 1800 لیفان 620 1395 –   33,500,000 لیفان 620 1394 –   32,500,000 لیفان 620 1393   29,000,000   30,000,000 لیفان 620 1392   27,500,000  28,000,000 لیفان 620 1391  25,000,000  27,000,000 لیفان 620 1390  24,000,000  26,500,000   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان 620 از مدل 1390 تا 1395 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت لیفان …

بیشتر بخوانید »

قیمت لیفان ۵۲۰ و ۵۲۰i از مدل ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

نام خودرو مدل 520 520i  لیفان 1392 –   22,000,000  لیفان 1391 –  20,500,000  لیفان 1390 –  19,000,000   لیفان 1389  17,000,000  18,000,000  لیفان 1388  16,000,000  17,000,000  لیفان 1387  15,000,000 16,000,000   برای خرید و فروش خودرو لیفان به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی هایی لیفان  520i از مدل 1387 تا 1392 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت لیفان 620-1600 قیمت لیفان 620-1800 قیمت لیفان 820 قیمت لیفان …

بیشتر بخوانید »