قیمت کیا

قیمت کیا ریو صندوقدار از مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل قیمت ریو صندوقدار صفر  200,000,000 ریو صندوقدار 2017  186,000,000 ریو صندوقدار 2016  160,000,000 ریو صندوقدار 2015  152,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا ریو صندوقدار از مدل 2015 تا 2017 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت کیا اپتیما قیمت کیا اپیتما JF قیمت کیا اپیروس قیمت کیا اسپورتیج قیمت …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سراتو مونتاژ از مدل ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

کیا سراتو مونتاژ

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل 1600 مونتاژ 2000 مونتاژ سراتو مونتاژ صفر  105,000,000 138,000,000 سراتو مونتاژ 1397 97,600,000 133,000,000 سراتو مونتاژ 1396 92,500,000 127,000,000  سراتو مونتاژ 1395 88,400,000 122,000,000  سراتو مونتاژ 1394 84,600,000 117,000,000  سراتو مونتاژ 1393 80,100,000 113,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا سراتو مونتاژ 1600 از مدل 1393 تا 1397  به …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا کادنزا از مدل ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا کادنزا 2014  380,700,000 367,400,000  کیا کادنزا 2013  332,600,000  327,100,000  کیا کادنزا  2012  287,000,000 283,000,000  کیا کادنزا  2011  257,800,000 256,300,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا کادنزا از مدل 2011 تا 2014 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت کیا اپتیما قیمت کیا اپیتما JF قیمت کیا اپیروس …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سراتو کوپ از مدل ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷

کیا سراتو کوپ

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل 1600 2000  سراتو کوپه 2017 –  190,400,000  سراتو کوپه 2016  –  189,000,000  سراتو کوپه 2015 –  173,100,000  سراتو کوپه 2014  – 157,000,000   سراتو کوپه 2013  127,900,000 139,300,000   سراتو کوپه 2012  118,100,000 120,900,000   سراتو کوپه 2011 –  114,000,000   سراتو کوپه 2010 –  107,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا سراتو …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا کارنز از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶

کیا کارنز ( kia carens )

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا کارنز 2016  344,500,000  –  کیا کارنز 2015 – – کیا کارنز 2014  – – کیا کارنز 2013 – – کیا کارنز 2012  184,600,000 175,600,000 کیا کارنز 2011  – – کیا کارنز 2010 155,500,000  144,300,000 کیا کارنز 2009  – – کیا کارنز 2008  125,500,000 122,700,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا اسپورتیج از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا اسپورتیج صفر 465,000,000 –  کیا اسپورتیج 2017  397,700,000  –  کیا اسپورتیج 2016 364,600,000 361,300,000  کیا اسپورتیج 2015  304,300,000 300,400,000  کیا اسپورتیج 2014  270,200,000 264,600,000  کیا اسپورتیج 2013  260,800,000 258,500,000 کیا اسپورتیج 2012  247,300,000 245,400,000 کیا اسپورتیج 2011 231,600,000  229,500,000 کیا اسپورتیج 2010  178,300,000 177,500,000 کیا اسپورتیج 2009  167,700,000 166,600,000 کیا اسپورتیج 2008  154,100,000  153,100,000   برای خرید و فروش …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا موهاوی از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل کیا موهاوی V6 کیا موهاوی V8 شرکتی وارداتی شرکتی وارداتی کیا موهاوی 2013 – –  398,800,000 392,300,000 کیا موهاوی 2012 – –  351,000,000 347,000,000  کیا موهاوی 2011 255,900,000 254,200,000 310,800,000 306,100,000 کیا موهاوی 2010  236,500,000 234,900,000 279,000,000  275,900,000 کیا موهاوی 2009  227,400,000  224,700,000  – –   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سورنتو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ ( Sorento )

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا سورنتو صفر  625,000,000  کیا سورنتو 2017  553,000,000 –  کیا سورنتو 2016  498,100,000 434,700,000  کیا سورنتو 2015  390,200,000  379,300,000  کیا سورنتو 2014 – –  کیا سورنتو 2013  345,800,000  340,800,000  کیا سورنتو  2012  321,100,000  316,100,000  کیا سورنتو  2011  275,000,000  256,800,000 کیا سورنتو  2010 237,300,000 235,400,000 کیا سورنتو  2009 169,700,000 167,700,000  کیا سورنتو  2008  153,000,000  151,300,000   برای خرید و فروش خودرو …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سراتو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل کیا سراتو 1600 کیا سراتو 2000 شرکتی وارداتی شرکتی وارداتی کیا سراتو  صفر – – 335,000,000 – کیا سراتو 2018 – – 325,500,000 – کیا سراتو  2017  – –  295,000,000  279,900,000 کیا سراتو  2016  –  –  259,300,000 247,600,000 کیا سراتو  2015 –  – 225,000,000 222,000,000 کیا سراتو 2014 130,600,000 129,400,000  206,000,000  201,700,000  کیا سراتو  2013  103,200,000  102,700,000  180,800,000 174,900,000  کیا سراتو 2012 …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا اپتیما از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸

کیا اپتیما

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی نیمه فول کیا اپتیما JF  صفر  510,000,000 – کیا اپتیما JF  2017 443,900,000  434,300,000 کیا اپتیما JF  2016 386,000,000 –  – کیا اپتیما 2016 315,100,000 307,900,000 292,000,000 کیا اپتیما 2015  291,100,000 283,900,000  272,800,000  کیا اپتیما 2014 272,700,000  254,300,000  269,300,000 کیا اپتیما 2013  231,000,000 230,000,000  223,000,000 کیا اپتیما 2012  227,900,000  226,000,000 213,800,000 کیا اپتیما 2011 – – – کیا اپتیما 2010 …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا پیکانتو از مدل ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ( Picanto )

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا پیکانتو صفر  135,000,000  – کیا پیکانتو 2017 120,000,000 –  کیا پیکانتو 2016 108,800,000 105,400,000  کیا پیکانتو 2015 95,500,000  94,000,000  کیا پیکانتو 2014   87,300,000 86,700,000 کیا پیکانتو 2013   82,000,000  81,400,000 کیا پیکانتو 2012  78,000,000  75,300,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا پیکانتو از مدل 2012 …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا ریو مونتاژ از مدل ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

کیا ریو مونتاژ

آخرین به روزرسانی : 1397/04/27 نام خودرو مدل / تیپ قیمت کیا ریو مونتاژ 1391  31,300,000 کیا ریو مونتاژ 1390  29,500,000 کیا ریو مونتاژ 1389  27,700,000 کیا ریو مونتاژ 1388  25,600,000 کیا ریو مونتاژ 1387  24,600,000 کیا ریو مونتاژ 1386  22,700,000 کیا ریو مونتاژ 1385  21,400,000 کیا ریو مونتاژ 1384  20,300,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا …

مشاهده بیشتر »