شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت کیا

قیمت کیا سراتو مونتاژ از مدل ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

کیا سراتو مونتاژ

نام خودرو مدل 1600 مونتاژ 2000 مونتاژ سراتو مونتاژ صفر  80,000,000 97,000,000 سراتو مونتاژ 1396 72,000,000 90,900,000  سراتو مونتاژ 1395 68,000,000 83,700,000  سراتو مونتاژ 1394 64,000,000 81,100,000  سراتو مونتاژ 1393 62,000,000 76,900,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا سراتو مونتاژ 1600 از مدل 1393 تا 1397  به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا کادنزا از مدل ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا کادنزا 2014  252,000,000 246,700,000  کیا کادنزا 2013  194,200,000  192,100,000  کیا کادنزا  2012  179,500,000 178,500,000  کیا کادنزا  2011  168,000,000 166,900,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا کادنزا از مدل 2011 تا 2014 به اینجا مراجعه کنید.   قیمت کیا اپتیما قیمت کیا اپیتما JF قیمت کیا اپیروس قیمت کیا اسپورتیج قیمت کیا …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سراتو کوپ از مدل ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷

کیا سراتو کوپ

نام خودرو مدل 1600 2000  سراتو کوپه 2017 –  144,100,000  سراتو کوپه 2016  –  143,000,000  سراتو کوپه 2015 –  131,000,000  سراتو کوپه 2014  – 118,900,000   سراتو کوپه 2013  100,400,000 109,200,000   سراتو کوپه 2012  92,700,000 94,900,000   سراتو کوپه 2011 –  89,500,000   سراتو کوپه 2010 –  84,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا سراتو کوپه از مدل 2010 تا …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا کارنز از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶

کیا کارنز ( kia carens )

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا کارنز صفر 205,000,000 – کیا کارنز 2016  183,000,000  –  کیا کارنز 2015 – – کیا کارنز 2014  – – کیا کارنز 2013 – – کیا کارنز 2012  90,000,000 89,000,000 کیا کارنز 2011  – – کیا کارنز 2010 80,800,000  79,800,000 کیا کارنز 2009  – – کیا کارنز 2008  72,400,000 71,400,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا اسپورتیج از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا اسپورتیج صفر 285,000,000 –  کیا اسپورتیج 2017  231,000,000  –  کیا اسپورتیج 2016 211,500,000 200,000,000  کیا اسپورتیج 2015  181,300,000 179,200,000  کیا اسپورتیج 2014  170,000,000 167,000,000  کیا اسپورتیج 2013  156,000,000 154,800,000 کیا اسپورتیج 2012  148,000,000 146,700,000 کیا اسپورتیج 2011 138,700,000  137,500,000 کیا اسپورتیج 2010  106,800,000 106,300,000 کیا اسپورتیج 2009  100,500,000 99,800,000 کیا اسپورتیج 2008  92,400,000  91,800,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا موهاوی از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳

آخرین به روزرسانی : 1397/01/18 نام خودرو مدل کیا موهاوی V6 کیا موهاوی V8 شرکتی وارداتی شرکتی وارداتی کیا موهاوی 2013 – –  264,500,000 260,300,000 کیا موهاوی 2012 – –  232,800,000 230,600,000  کیا موهاوی 2011 172,000,000 171,000,000 206,000,000 203,000,000 کیا موهاوی 2010  159,000,000 158,000,000 185,000,000  183,000,000 کیا موهاوی 2009  153,000,000   151,000,000  – –   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سورنتو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ ( Sorento )

آخرین به روزرسانی : 1397/01/18 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا سورنتو صفر  372,000,000  کیا سورنتو 2017  322,400,000 –  کیا سورنتو 2016  278,000,000 298,600,000  کیا سورنتو 2015  257,700,000  253,100,000  کیا سورنتو 2014 – –  کیا سورنتو 2013  232,600,000  230,300,000  کیا سورنتو  2012  198,400,000  196,000,000  کیا سورنتو  2011  171,000,000  169,000,000 کیا سورنتو  2010 165,300,000 164,100,000 کیا سورنتو  2009 118,600,000 117,400,000  کیا سورنتو  2008  107,200,000  106,000,000   برای خرید و فروش خودرو …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا سراتو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷

آخرین به روزرسانی : 1397/01/18 نام خودرو مدل کیا سراتو 1600 کیا سراتو 2000 شرکتی وارداتی شرکتی وارداتی کیا سراتو  صفر – – 180,000,000  185,000,000 کیا سراتو  2017  – –  168,000,000  165,000,000 کیا سراتو  2016  –  –  155,000,000 152,000,000 کیا سراتو  2015 –  – 146,000,000 144,000,000 کیا سراتو 2014 111,300,000 110,300,000  140,000,000  138,000,000  کیا سراتو  2013  88,500,000  87,500,000  118,000,000 117,000,000  کیا سراتو 2012  78,300,000  77,800,000  93,600,000 92,700,000 کیا سراتو 2011 …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا اپتیما از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸

کیا اپتیما

آخرین به روزرسانی : 1397/01/18 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی نیمه فول کیا اپتیما JF  صفر  266,500,000 – کیا اپتیما JF  2017 237,300,000  224,500,000 کیا اپتیما JF  2016 213,600,000 –  – کیا اپتیما 2016 199,700,000 189,700,000 173,000,000 کیا اپتیما 2015  184,600,000 180,000,000  173,000,000  کیا اپتیما 2014 173,000,000   170,700,000  161,300,000 کیا اپتیما 2013  154,500,000 153,700,000  148,800,000 کیا اپتیما 2012  148,800,000  147,500,000 139,500,000 کیا اپتیما 2011 – – – کیا اپتیما 2010 …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا پیکانتو از مدل ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ( Picanto )

آخرین به روزرسانی : 1397/01/18 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا پیکانتو صفر  100,000,000  – کیا پیکانتو 2017 86,100,000 –  کیا پیکانتو 2016 74,500,000 72,400,000  کیا پیکانتو 2015 67,200,000   66,100,000  کیا پیکانتو 2014   61,400,000 60,900,000 کیا پیکانتو 2013   57,700,000   57,200,000 کیا پیکانتو 2012  55,100,000  53,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا پیکانتو از مدل 2012 …

مشاهده بیشتر »

قیمت کیا ریو مونتاژ از مدل ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

کیا ریو مونتاژ

آخرین به روزرسانی : 1397/01/18 نام خودرو مدل / تیپ قیمت کیا ریو مونتاژ 1391   26,500,000 کیا ریو مونتاژ 1390   25,000,000 کیا ریو مونتاژ 1389   23,000,000 کیا ریو مونتاژ 1388   21,500,000 کیا ریو مونتاژ 1387   20,500,000 کیا ریو مونتاژ 1386   19,000,000 کیا ریو مونتاژ 1385   18,000,000 کیا ریو مونتاژ 1384  17,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و …

مشاهده بیشتر »
ارتباط با کارشناس