ارتباط با کارشناس
چهارشنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۶

قیمت کیا

قیمت کیا موهاوی از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳

نام خودرو مدل کیا موهاوی V6 کیا موهاوی V8 شرکتی وارداتی شرکتی وارداتی کیا موهاوی 2013 – –  247,500,000 245,300,000 کیا موهاوی 2012 – –  217,800,000 215,600,000  کیا موهاوی 2011 181,500,000 180,400,000 191,400,000 189,200,000 کیا موهاوی 2010  167,200,000 165,000,000 171,600,000  169,400,000 کیا موهاوی 2009  155,100,000   154,000,000  – –   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا موهاوی از مدل …

بیشتر بخوانید »

قیمت کیا سورنتو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ ( Sorento )

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا سورنتو صفر  322,000,000  کیا سورنتو 2017  308,000,000 –  کیا سورنتو 2016  266,200,000 286,000,000  کیا سورنتو 2015  248,600,000  244,200,000  کیا سورنتو 2014 – –  کیا سورنتو 2013  224,400,000  222,200,000  کیا سورنتو  2012  191,400,000  189,200,000  کیا سورنتو  2011  165,000,000  163,900,000 کیا سورنتو  2010 159,500,000 158,400,000 کیا سورنتو  2009 114,400,000 113,300,000  کیا سورنتو  2008  103,400,000  102,300,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. …

بیشتر بخوانید »

قیمت کیا سراتو از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷

نام خودرو مدل کیا سراتو 1600 کیا سراتو 2000 شرکتی وارداتی شرکتی وارداتی کیا سراتو  صفر – – 168,000,000  172,000,000 کیا سراتو  2017  – –  147,000,000  147,000,000 کیا سراتو  2016  –  –  137,500,000 135,400,000 کیا سراتو  2015 –  – 129,100,000 127,000,000 کیا سراتو 2014 108,100,000 107,100,000  124,900,000  122,800,000  کیا سراتو  2013  85,500,000  85,000,000   100,800,000 99,700,000  کیا سراتو 2012  76,100,000  75,600,000   88,200,000 87,100,000 کیا سراتو 2011  –  –   …

بیشتر بخوانید »

قیمت کیا اپتیما از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷

کیا اپتیما

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی نیمه فول کیا اپتیما JF  صفر  235,000,000 – کیا اپتیما JF  2017 215,000,000  210,000,000 کیا اپتیما JF  2016 193,200,000 –  – کیا اپتیما 2016 178,500,000 175,300,000 165,000,000 کیا اپتیما 2015  164,800,000 160,600,000  154,300,000  کیا اپتیما 2014 154,300,000   152,200,000  142,800,000 کیا اپتیما 2013  139,600,000 137,500,000  132,000,000 کیا اپتیما 2012  132,000,000  131,200,000 123,000,000 کیا اپتیما 2011 – – – کیا اپتیما 2010   91,300,000  –  – کیا …

بیشتر بخوانید »

قیمت کیا پیکانتو از مدل ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ( Picanto )

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی کیا پیکانتو صفر  96,000,000  – کیا پیکانتو 2017 87,100,000 –  کیا پیکانتو 2016 74,500,000 72,400,000  کیا پیکانتو 2015 67,200,000   66,100,000  کیا پیکانتو 2014   61,400,000 60,900,000 کیا پیکانتو 2013   57,700,000   57,200,000 کیا پیکانتو 2012  55,100,000  53,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا پیکانتو از مدل 2012 تا 2017 به اینجا مراجعه …

بیشتر بخوانید »

قیمت کیا ریو مونتاژ از مدل ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

کیا ریو مونتاژ

نام خودرو مدل / تیپ قیمت کیا ریو مونتاژ 1391   26,500,000 کیا ریو مونتاژ 1390   25,000,000 کیا ریو مونتاژ 1389   23,000,000 کیا ریو مونتاژ 1388   21,500,000 کیا ریو مونتاژ 1387   20,500,000 کیا ریو مونتاژ 1386   19,000,000 کیا ریو مونتاژ 1385   18,000,000 کیا ریو مونتاژ 1384  17,000,000   برای خرید و فروش خودرو کیا به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های کیا …

بیشتر بخوانید »