ارتباط با کارشناس
چهارشنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۶
کاراپ بلاگ » قیمت روز خودرو » قیمت هیوندای

قیمت هیوندای

قیمت هیوندای ورنا از مدل ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰

نام خودرو مدل دنده ای اتوماتیک  هیوندای ورنا 1390  –  48,300,000   هیوندای ورنا 1389   36,200,000 45,600,000   هیوندای ورنا 1388   34,600,000  43,500,000  هیوندای ورنا 1387   30,900,000 40,900,000  هیوندای ورنا  1386   29,900,000  38,800,000  هیوندای ورنا  1385   27,800,000 –  هیوندای ورنا  1384   26,200,000 –  هیوندای ورنا 1383  24,100,000  –   برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای ورنا از …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای النترا از مدل ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷

هیوندای النترا 2016- 2017

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی نیمه فول  هیوندای النترا  صفر  172,000,000 –  –   هیوندای النترا 2017  157,000,000 143,000,000  هیوندای النترا  2016 – 136,000,000 124,000,000   هیوندای النترا 2015 122,000,000  120,000,000  113,000,000  هیوندای النترا 2014 113,000,000  110,000,000  103,000,000  هیوندای النترا  2013  –  97,000,000  91,300,000 برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای النترا از مدل 2013 تا 2017 به اینجا مراجعه کنید. …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای ولستر از مدل ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶

هیوندای ولستر

  نام خودرو مدل شرکتی وارداتی نیمه فول  هیوندای ولستر 2016  117,000,000  – –  هیوندای ولستر 2015  108,000,000  103,000,000  97,000,000   هیوندای ولستر 2014  100,800,000  97,000,000  90,300,000   هیوندای ولستر 2013 –  91,300,000 – برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای ولستر از مدل 2013 تا 2016 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت هیوندای i10 مونتاژ قیمت هیوندای i20 مونتاژ …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای آزرا از مدل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴

هیوندای آزرا 2012 - 2014

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی  هیوندای آزرا 2014 225,000,000  209,000,000  هیوندای آزرا 2013  195,000,000 183,000,000  هیوندای آزرا 2012  169,000,000 165,000,000 هیوندای آزرا 2011  147,000,000 136,500,000 هیوندای آزرا 2010 124,000,000  115,500,000 هیوندای آزرا 2009 109,000,000  107,000,000 هیوندای آزرا 2008  95,500,000  89,500,000  هیوندای آزرا 2007 89,000,000 84,000,000  هیوندای آزرا 2006  – 72,500,000   برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای جنسیس …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای جنسیس کوپه از مدل ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳

هیوندای جنسیس مدل 2010 - 2012

هیوندای جنسیس مدل 2013 نام خودرو مدل شرکتی وارداتی هیوندای جنسیس کوپه 2013 160,600,000 158,500,000 هیوندای جنسیس کوپه 2012  150,100,000  149,100,000 هیوندای جنسیس کوپه 2011  123,900,000  122,800,000 هیوندای جنسیس کوپه 2010  110,200,000  109,200,000   برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای جنسیس کوپه از مدل 2010 تا 2013 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت هیوندای i10 مونتاژ قیمت …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای جنسیس از مدل ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳

هیوندای جنسیس

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی هیوندای جنسیس 2013  241,500,000 238,300,000 هیوندای جنسیس 2012 199,500,000 197,400,000 هیوندای جنسیس 2011  168,000,000 164,800,000 هیوندای جنسیس 2010  157,500,000 156,400,000 هیوندای جنسیس 2009  141,700,000   140,700,000   برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای جنسیس از مدل 2009 تا 2013 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت هیوندای i10 مونتاژ قیمت هیوندای i20 مونتاژ قیمت …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای اکسنت از مدل ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷

هیوندای اکسنت

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی نیمه فول هیوندای اکسنت  صفر  –  125,000,000 118,000,000 هیوندای اکسنت   2017 108,000,000 100,500,000 96,000,000 هیوندای اکسنت  2016  106,000,000 105,000,000  98,700,000  هیوندای اکسنت  2015  98,700,000 93,500,000 89,200,000  هیوندای اکسنت   2014 90,300,000 87,000,000  84,000,000 برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای  اکسنت از مدل 2014 تا 2017 به اینجا مراجعه کنید.     قیمت هیوندای i10 …

بیشتر بخوانید »

قیمت هیوندای i20 از مدل ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ ( آی ۲۰ )

هیوندای i20

نام خودرو مدل شرکتی وارداتی هیوندای i20 2017  90,000,000  – هیوندای i20 2016 84,000,000 80,000,000 هیوندای i20 2015  77,500,000  75,500,000 هیوندای i20 2014 72,500,000 69,500,000 هیوندای i20 2013  67,000,000 65,000,000 هیوندای i20 2012  63,000,000 61,000,000 هیوندای i20 2011 58,000,000  52,000,000   برای خرید و فروش خودرو هیوندای به اینجا مراجعه کنید. برای خرید و فروش و آگهی های هیوندای i20 از مدل 2011 تا 2017 به اینجا مراجعه کنید.   …

بیشتر بخوانید »